finnoling

Asiakas

Jyväskylän yliopiston kielten laitos ja kielikeskus / Cimon (Centre for International Mobility) rahoittama Verkkolehtori-hanke.
PL 35 (C)
40014 Jyväskylän yliopisto

Asiakkaan toimiala: suomenkielen opetus ja opetuksen tukimateriaalin tuottaminen ja jakelu internetissä Suomessa ja ulkomailla toimiviin yliopistoihin - Suomi vieraana kielenä (vrt. esim. ranskan kielen opiskelu suomalaisessa yliopistossa).

CIMOJYU