Logo

Projektin johtaminen -opintojakso

Projektin johtaminen -opintojakso (TJTS43) on Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen järjestämä 10 opintoviikon laajuinen kokonaisuus, jonka tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet projekti- ja ryhmätyöhön sekä kehittää opiskelijan viestintätaitoja ja ammatti-identiteettiä. Opintojakson aikana opiskelijat keskittyvät käytännön työskentelyyn IT-projektissa ja erityisesti projektin johtamiseen.

Projektin johtaminen -opintojakson aikana opiskelijat tekevät kehittämishankkeita oikeille organisaatioille 5 hengen ryhmissä. Ryhmät toimivat vuorovaikutuksessa asiakasorganisaatioiden kanssa ja opintojakson projektimuotoisuuden ansiosta tärkeitä esille nousevia teemoja ovat projektityön suunnittelu ja sen toteuttamisen seuranta.