Jyväskylän yliopisto
Informaatioteknologinen tiedekunta

TJTC78 - Projektin johtaminen

Jukka Partanen


Projektikuvaus

XooZoo-projektin tarkoituksena on kehittää Jyväskylän yliopiston
Informaatioteknologian tiedekunnan opinto-opasta ja sen laatimis-prosessia.
Projektin tehtävinä ovat oppaan laatimisprosessin ja prosessin ongelmakohtien
selvittäminen, mutta lisäksi sisällön ja julkaisumuotojen tarkoituksenmukaisuuden
selvittäminen eri kohderyhmille, sekä oppaan sisällön rakenteistaminen XML-teknologialla.


Yhteystiedot

Yhteystiedot kuvana

Projektiryhmän esittelyyn

Valid XHTML 1.1!