[Projekti] [Ryhmä] [Asiakas] [Tuotos] [Yhteystiedot] [Galleria] [Linkit]

TJTC78 Projektin johtaminen -opintojakso

Projektin johtaminen -opintojakso on 10 opintoviikon laajuinen kurssi, joka muodostaa elävän ja aktiivisen yhteyden yliopisto-opintojen ja työelämän välille. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet projekti- ja ryhmätyöhön sekä kehittää opiskelijan viestintätaitoja ja ammatti-identiteettiä. Opetuksessa painotetaan erityisesti projektiluonteisen kehityshankkeen johtamista projektipäällikön näkökulmasta.

Projektiopinnot päättävät tietojärjestelmätieteen opiskelijoiden aineopinnot (cum laude approbatur -taso). Projektikurssien aikana opiskelijat soveltavat aikaisemmilla opintojaksoilla oppimiaan teoreettisia menetelmiä ja lähestymistapoja käytännön ympäristöissä. Monipuoliset ja käytännönläheiset projektiopinnot ovat kursseja, jotka herättävät muistoja ja oivalluksia vielä vuosia valmistumisen jälkeenkin.

Opintojaksolla tehdään kehittämishankkeita todellisille organisaatioille 5-6 hengen ryhmissä puolen vuoden ajan. Projektin laajuus vastaa noin 400 tunnin työmäärää yhtä opiskelijaa kohden. Opintojaksolla opiskelijat pääsevät käytännössä kokeilemaan aiemmin oppimiaan teoreettisia menetelmiä ja lähestymistapoja.